quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
รอบรู้ เรื่องกัญชา
bn-left-arrow.png
{{ clip.id }}
bn-right-arrow.png
shutterstock_1309626058.jpg
สายพันธุ์กัญชา
กัญชาเป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย
Mascot-dicut.png
ข่าวสารและกิจกรรม
คลินิกกัญชาแผนไทยคึกคัก เปิด 10 วัน จองคิวล่วงหน้าถึงมีนาคม
ทะลุ 12,000 คน
1-1579262569.jpg
อนุทิน เปิดคลินิกกัญชา รพ.นครพิงค์
แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่
1-1579081823.jpg
x