quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
รอบรู้ เรื่องกัญชา
bn-left-arrow.png
{{ clip.id }}
bn-right-arrow.png
shutterstock_1309626058.jpg
สายพันธุ์กัญชา
กัญชาเป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย
Mascot-dicut.png
ข่าวสารและกิจกรรม
วันที่ 23 กันยายน 2564 เขตสุขภาพที่ 8 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
25-1632456524.jpg
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา-กัญชง ทางการแพทย์ วันที่ 23 กันยายน 2564
25-1632363196.jpg
“หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร โดยสภาเภสัชกรรม” รับสมัครจนถึง 30 กันยายน 2564
25-1632362663.png
เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2564
25-1632362352.jpg
การประชุมหารือการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น.
25-1632292748.jpg
การประชุมทีมสารสนเทศกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
25-1632292593.jpg
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ในการผลิตหรือจำหน่าวย
25-1632282043.jpg
วันที่ 19-20 กันยายน พศ.2564 สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์
25-1632195092.jpg
วันที่ 20 ก.ย. 64 T2C shop กัญยามาศ สสจ.อุดรธานี
25-1632189313.jpg
วันที่ 20 กันยายน 2564 แวะเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชน 6 ต้น โนนมาลัย
25-1632133493.jpg
การประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2564
25-1632133141.jpg
บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เพิ่ม รายการยาจากกัญชา 8 รายการ
25-1632132946.jpg
วันที่ 18 กันยายน 2564 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ. นครพนม เยี่ยมชมแหล่งซื้อขายกัญชา/กัญชง T2C shop
25-1632132726.jpg
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
25-1632130808.jpg
สธ.แนะศึกษากฎหมายก่อนพัฒนา 'กัญชง-กัญชา' | กรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT | 16 ก.ย. 2564
25-1631862235.jpg
วันที่ 13 ถึง 14 กันยายน 2564 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดการสัมมนา
25-1631695849.jpg
เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง
25-1631592953.jpg
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ประกาศ ยาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา คลินิกกัญชา ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
25-1631679724.jpg
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช (NCTC)
25-1631609451.jpg
Press Release รายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ Ep-12
25-1628223452.jpg
ประชุมหารือหลักเกณฑ์เข้าเที่ยวชมแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
25-1631592953.jpg
ทิศทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และเมืองสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 4
25-1631505550.jpg
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ร่วมประชุมรับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง
25-1631260613.jpg
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล จากการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ในรายการ Cannabis to know Ep-12
25-1631258666.png
คณะกรรมการการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA เข้าพบปะ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ท่านที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจกัญชง
25-1631152568.jpg
ประชุมเส้นทางท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจกัญชา 7 จังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว
25-1630978288.jpg
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือสถาบันอุดมศึกษา ผลิตบุคลากรด้านสมุนไพรทางการแพทย์ เช่น วิจัยกัญชง กัญชา ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว
25-1630975968.jpg
ขอเชิญรับชมรายการ Cannabis to know Ep-12 ตอน “การสืบค้นข้อมูลกัญชาผ่านระบบสารสนเทศ อย.” โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
25-1630891591.jpg
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25-1630658278.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30-16.00 น.
25-1630568086.jpg
คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทนและสมุนไพร
25-1630469220.jpg
สธ. ดัน กัญชา-สมุนไพร ขับเคลื่อนไทยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก
25-1630304030.jpg
ป.ป.ส.บุกทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายน้ำมันกัญชาออนไลน์ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 42 ล้านบาท
25-1630293208.jpg
กัญชากับการวิจัยโดยกรมสุขภาพจิต
25-1628244510.jpg
การปลูกกัญชาเพื่อผลิตตำรับยาแผนไทย
25-1629271750.jpg
คณะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชา
25-1629192993.jpg
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำ“กัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์”
25-1629192550.jpg
ไขข้อสงสัย กัญชาทางการแพทย์ ประโยชน์เพื่อใคร ใครใช้ ใครมีเอี่ยว
25-1629191911.jpg
Press Release รายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ EP-11 ในหัวข้อ “การปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย”
25-1629086828.png
รายการ cannabis to know Ep-11 ตอน “การปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25-1628562431.jpg
นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และ ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ
25-1628473501.jpg
x