quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
รอบรู้ เรื่องกัญชา
bn-left-arrow.png
{{ clip.id }}
bn-right-arrow.png
shutterstock_1309626058.jpg
สายพันธุ์กัญชา
กัญชาเป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย
Mascot-dicut.png
ข่าวสารและกิจกรรม
อนุทิน ผลักดันนโยบาย "กัญชา 6 ต้น" และ "กัญชาสร้างเศรษฐกิจชุมชน"
25-1606196420.jpg
องค์การเภสัชกรรมจับมือ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน อย. กรมแพทย์แผนไทยฯ กัญชาทางการแพทย์ เพิ่มการรักษากัญชาทางการแพทย์ให้มากขึ้น ในภาคเอกชน
25-1605767596.jpg
x