กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ลงทะเบียนการอบรมหลักสูตรกัญชาได้ที่ กองแพทย์ทางเลือก >> https://thaicam.go.th/e-learning/
หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ทาง Website >> https://thaicam.go.th/

จากหน่วยงาน : เปิดดู 4,031 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 ตุลาคม 2564
x