quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรเรียนรู้ Ep-9 ตอน “กัญชากับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย”
เชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังรายการ cannabis to know
Ep-9 ตอน “กัญชากับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย”

ผ่านทาง Facebook LIVE
สถาบันกัญชาทางการแพทย์

Link Facebook page :https://www.facebook.com/106094868007799/photos/a.115543673729585/234745548476063/

ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.00 -12.00 น.


จากหน่วยงาน : เปิดดู 38 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 21 กรกฎาคม 2564
x