กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือกัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล(CBD)
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือกัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล(CBD)
โดย กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือกัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออ (CBD) กองอาหาร 7 กุมภาพันธ์ 2565"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความพูดว่า "การขออนุญาต แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนของสถานประกอบการ 2. ส่วนของผลิตภัณฑ์ 10-3-00359-5-0001 3.ส่วนของการโฆษณา กรณีประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร"


จากหน่วยงาน : เปิดดู 2,069 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 18 กุมภาพันธ์ 2565
x