กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การขออนุญาตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (พืชกัญชง) ในกำกับ ของ อย.
การขออนุญาตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (พืชกัญชง) ในกำกับ ของ อย.


กองควบคุมวัตถุเสพติด
เว็บไซต์กัญชง  https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=112

กองอาหาร
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชง https://www.fda.moph.go.th/.../food/SitePages/cannabis.aspx

กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
https://www.fda.moph.go.th/.../Cosmetic/SitePages/Laws.aspxจากหน่วยงาน : เปิดดู 857 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 28 กันยายน 2564
x