กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง-กัญชา เพื่อการค้า
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง-กัญชา เพื่อการค้า
ข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,162 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤษภาคม 2565
x