quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/ 2565
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น.
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/ 2565
ขอขอบคุณข้อมมูลจาก > สถาบันกัญชาทางการแพทย์

จากหน่วยงาน : เปิดดู 324 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ตุลาคม 2564
x