กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันกัญชาทางการแพทย์
การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์
ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.


จากหน่วยงาน : เปิดดู 314 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 28 กันยายน 2564
x