กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ขับเคลื่อนกัญชาครบวงจร ต่อยอดเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ จังหวัดกาญจนบุรี
มหกรรมกัญชาครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีในการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ขับเคลื่อนกัญชาครบวงจร ต่อยอดเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ สร้างรายได้

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ในการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดประชุมในครั้งนี้ และ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชน ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการพัฒนานวัตกรรม ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย สร้างโอกาสทางการรักษา เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจประเทศ ในการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ ๕ ประกอบไปด้วย ๘ จังหวัด เป็นเขตสุขภาพที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มีการดำเนินการครอบคลุมทุกมิติ มีพื้นที่การปลูกที่กำลังดำเนินการมากกว่า 3,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดและยังมีกัญชาพันธุ์พื้นถิ่น ได้แก่ กัญชาพันธุ์ตะนาวศรี อีกด้วย และยังมีโรงงานมาตรฐาน GMP/WHO ถึง ๓ แห่งที่พร้อมกำลังการผลิตตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐาน ซึ่ง 1 ใน 3 แห่งก็คือโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลไทรโยค โรงพยาบาลท่ากระดาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน และโรงพยาบาลหนองปรือ และแหล่งปลูก 9 แห่ง ใน 5 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านและชุมชน ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์และสามารถนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ สร้างรายได้
ภายในงานประกอบไปด้วยการประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน มหกรรมกัญชากัญชง ชิม ช้อป อาหารที่ปรุงด้วยกัญชา เช่น กะเพรากาญกัญ คุ้กกี้กัญชา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ลานกิจกรรมให้ความรู้และการสาธิตอาหารกัญชาตำรับชาววังเพชรบุรี การทำยาหม่องผสมกัญชา พิมเสนน้ำผสมกัญชา การเตรียมดินปลูกกัญชา รวมทั้งบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ฟรี...บริการตรวจรักษา จ่ายยากัญชาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงานฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ https://youtu.be/wYunDhp8TPU

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
จากหน่วยงาน : เปิดดู 849 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 มีนาคม 2565
x