กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กัญชาไทยสี่สายพันธุ์และตำรับยากัญชา การประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2564
กัญชาไทยสี่สายพันธุ์และตำรับยากัญชา
การประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2564
ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.กรวิชญ์ อ.สรเพชร อ.พรชัย มาเล่าสู่กันฟังกับกัญชาไทย 4 สายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแตกต่างกันอย่างไร และ นพ.พิเชฐ บัญญัติ เลขาธิการสมาคมเวชกรรมไทยมาร่วมเล่าเกี่ยวกับตำรับยาไทยใช้สายพันธุ์ไหนดีดูย้อนหลังได้จาก>>เฟสบุ๊คไลฟ์สมาคมเวชกรรมไทย https://fb.watch/86Fnh8PKdK/
จากหน่วยงาน : เปิดดู 315 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 กันยายน 2564
x