กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมหารือการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมหารือการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น.


จากหน่วยงาน : เปิดดู 338 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2564
x