กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การประชุมหารือเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพเขตสุขภาพที่ 8
         วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8  เป็นประธานในการประชุมหารือเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมประชุมให้คำปรึกษา และนางพันธ์วิรา  เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting5 Meetingจากหน่วยงาน : เปิดดู 891 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 30 กันยายน 2564
x