quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ภายในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘
การประชุมวิชาการ: การปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ภายในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน กรุงเทพมหานครฯ
https://fb.watch/a2DBj2ADDj/จากหน่วยงาน : เปิดดู 88 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธันวาคม 2564
x