quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การยาสูบ จับมือ สธ พัฒนาธุรกิจกัญชง กัญชา ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ ไม่ทำบุหรี่ แต่ส่งเสริมให้เกษตกรทุกคน ปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

การยาสูบ จับมือ สธ พัฒนาธุรกิจกัญชง กัญชา ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้
ไม่ทำบุหรี่ แต่ส่งเสริมให้เกษตกรทุกคน ปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่          นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับ ดร.เภสัชกร อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เข้าหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงกัญชา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีรองผู้ว่าการด้านใบยา ผู้ชำนาญการปรุง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบยา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการแพทย์ สำนักพัฒนาธุรกิจ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

       
          กัญชง กัญชาเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจ การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งหน่วยงานที่สนใจเข้ามาในตลาดด้านสุขภาพและการแพทย์ เพราะมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตอยู่แล้ว และปัจจุบันประสบปัญหากำลังการผลิตที่ลดลง และเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของตลาดนี้ ที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนนี้ ได้มีการกล่าวถึงความพร้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่ประมาณ 15,000 ครัวเรือน มีโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ที่เตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้ทางการยาสูบได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชง กัญชามาพอสมควร และเตรียมการให้เกษตรกรได้ปลูกได้ปลูกไปแล้ว          ในการประชุมได้มีข้อสรุปในความร่วมมือ โดยทางการยาสูบจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกกัญชง กัญชาได้มีช่องทางการกระจายวัตถุดิบ โดยจะร่วมกันคิดปลายทางหรือ business model ให้ชัดว่า ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านใดที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ สุขภาพ และการตลาด มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง และเมื่อได้โมเดลที่ชัดเจน จะได้นำมาคำนวณการปลูกและการผลิตต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมีการกำหนดการหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาที่หลากหลาย


จากหน่วยงาน : เปิดดู 109 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 30 มิถุนายน 2564
x