กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
โดย ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม >>  https://drive.google.com/file/d/1StGZxCuAo8b51jkj0za4mJyUIZFuasqG/view?usp=sharing

จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,055 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 กุมภาพันธ์ 2565
x