กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กำหนดการ การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่9
กำหนดการ การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่9
วันที่ 4-6 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลงทะเบียนเข้าประชุม
http://surin.moph.go.th/r9cannabis/index.php/registration
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9
https://drive.google.com/.../18680swUuySCYlUj1fl40GcuNDvB...

***ท่านสามารถสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทาง
-Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่9 วันที่ 4-6 มีนาคม 2565
http://www.surin.moph.go.th/r9cannabis/
-Facebook page: สถาบันกัญชาทางการแพทย์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


จากหน่วยงาน : เปิดดู 683 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 03 มีนาคม 2565
x