กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมรับชม รายการ Cannabis to know ถ่ายทอดสดพิเศษ
ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมรับชม รายการ Cannabis to know ถ่ายทอดสดพิเศษ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
เพื่อการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชงในครัวเรือนทางการแพทย์ และศึกษาวิจัย
ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่านทาง Facebook LIVE สถาบันกัญชาทางการแพทย์
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายการ Cannabis to know ถ่ายทอดสดพิเศษ
https://www.facebook.com/106094868007799/videos/1640648946315449
การเสวนา การปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชน
https://www.facebook.com/106094868007799/videos/336833945245125

จากหน่วยงาน : เปิดดู 608 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 18 พฤษภาคม 2565
x