quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
-สมัครได้ที่ >  https://forms.gle/uxRHJtFjBHYJYzcP6 หรือ Scan QR code ลงทะเบียนเข้าอบรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 24.00 น.
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณจณิศาพัศ 065-3733688

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 88 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 ธันวาคม 2564
x