quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา เพื่อการแพทย์และสุขภาพ


 
       
     

 

จากหน่วยงาน : เปิดดู 76 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 มิถุนายน 2564
x