กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำจาก ‘กัญชง-กัญชา’
คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำจาก ‘กัญชง-กัญชา’
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. ได้จัดทำ คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำจาก ‘กัญชง-กัญชา’ ในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทำจาก “กัญชา-กัญชง” ตามที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรแนะนำได้ ซึ่งหากดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด มีโอกาสที่จะได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็ว


จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,915 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 28 ตุลาคม 2564
x