กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการยื่นขอรับอนุญาตและการอนุญาตผลิต (ปลูก) ผลิต (สกัด) นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการยื่นขอรับอนุญาตและการอนุญาตผลิต (ปลูก) ผลิต (สกัด) นำเข้า ส่งออก จำหน่าย
หรือ ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

บทที่ 1 ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน OPEN ID
บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศกัญชง
บทที่ 3 การยื่นคำขอผลิต (ปลูก)กัญชา
บทที่ 4 การยื่นคำขอผลิต (มิใช่ปลูก)กัญชา
บทที่ 5 การยื่นคำขอครอบครองกัญชง
บทที่ 6 การยื่นคำขอจำหน่ายกัญชง
บทที่ 7 การยื่นคำขอจำหน่ายกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์(สถานพยาบาล)
บทที่ 8 การยื่นคำขอนำเข้า หรือส่งออก
บทที่ 9 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

ลิงก์เอกสาร >https://drive.google.com/file/d/1izBU3BSkD-u159AtCew8l8WQsjOiqe4t/view
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >https://cannabis.fda.moph.go.th/cl-popup1/

จากหน่วยงาน : เปิดดู 734 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 มกราคม 2565
x