กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 จ.พัทลุง
ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12

วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 12
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

จัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมกัญชากัญชงเพื่อเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำมาใช้รักษาโรค ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยากัญชาแผนไทย น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กัญชารักษาโรค ให้ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดงาน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพแผนปัจจุบัน แผนไทย ประชาชนและผู้ประกอบการ

ลงทะเบียนเข้าประชุม http://ptho.moph.go.th/cannabis/index.php?page=register
กำหนดการ http://ptho.moph.go.th/cannabis/index.php?page=academic
ท่านสามารถสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทาง
-Website กัญชาทางการแพทย์ https://www.medcannabis.go.th/
-Facebook page: สถาบันกัญชาทางการแพทย์ https://bit.ly/3HJRTkc
-Facebook pageเขตสุขภาพที่ 12 https://www.facebook.com/RegionalHealth12
-Facebook page: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง-431601714002427/

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 735 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 27 เมษายน 2565
x