กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจ” ในงานท่องเที่ยว OTOP Herb & Healthy ต้านภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย
     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการการแพทย์ ที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจ” ในงานท่องเที่ยว OTOP Herb & Healthy ต้านภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พืชกัญชา กัญชง และ กระท่อม สู่พืชเศรษฐกิจ พร้อมทั้งปลูกต้นกระท่อม ไว้ ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ที่ทำจากสมุนไพร และ วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ผลงานมาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
     โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2564 – 10 ตุลาคม 2564
จากหน่วยงาน : เปิดดู 159 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 ตุลาคม 2564
x