กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ตรวจสอบสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา ณ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม
    (15 มีนาคม 2565) ณ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและเกษตรจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา
องค์การเภสัชกรรมได้ยื่นขออนุญาตเพื่อเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์เพิ่มเติมในรูปแบบ Indoor พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรบริเวณอาคารผลิตฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ชั้น 3 ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด จากนั้นผู้ตรวจประเมินจะนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการปลูกกัญชา ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

    ในการขออนุญาตเพิ่มพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบช่อดอกกัญชามาตรฐานทางการแพทย์สำหรับนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งขณะนี้คลินิกกัญชาทั่วประเทศมีความต้องการจำนวนมากและมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "GPO ท้องตัดแต่ง"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
จากหน่วยงาน : เปิดดู 881 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 มีนาคม 2565
x