กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ถ่ายทอดสด พิธีลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 “ปลดกัญชา จากยาเสพติด”
ถ่ายทอดสด พิธีลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 “ปลดกัญชา จากยาเสพติด”
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
https://www.facebook.com/FDAThai/videos/690180435688903

จากหน่วยงาน : เปิดดู 665 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 09 กุมภาพันธ์ 2565
x