กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
นิทรรศการการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9
นิทรรศการการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9 
ในระหว่างวันที่ 4- 6 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 678 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 03 มีนาคม 2565
x