กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2565
ข้อมูลโดย >> สถาบันกัญชาทางการแพทย์
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 699 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธันวาคม 2564
x