กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9
18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565

จากหน่วยงาน : เปิดดู 543 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 เมษายน 2565
x