กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 11-13 มีนาคม 2565
ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 5

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมกัญชากัญชงเพื่อเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำมาใช้รักษาโรค ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยากัญชาแผนไทย น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กัญชารักษาโรค ให้ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดงาน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพแผนปัจจุบัน แผนไทย ประชาชนและผู้ประกอบการ

ลงทะเบียนเข้าประชุม https://bit.ly/3hA9fVO
กำหนดการ https://bit.ly/3KhEyRP
**ท่านสามารถสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทาง
-Facebook page: สถาบันกัญชาทางการแพทย์ https://bit.ly/3HJRTkc
-Facebook pageเขตสุขภาพที่ 5 https://www.facebook.com/region5rb/
-Facebook page: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี https://bit.ly/35qV2bd

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,114 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 มีนาคม 2565
x