กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.
องค์การเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.

      ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. โดยมี ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนแพทย์และเภสัชกรของสถาบันมะเร็งในสังกัดกรมการแพทย์ และได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลในการเข้าระบบเบิกจ่ายดังกล่าว
      การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสั่งใช้ และการเบิกจ่ายที่ชัดเจน รวมถึงช่วยเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาจากสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมจำนวน 3 รายการซึ่งล่าสุดได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเบิกจ่ายชดเชยในระบบของ สปสช.ตามกฎเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

จากหน่วยงาน : เปิดดู 647 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 01 มิถุนายน 2565
x