กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขออนุญาตการปลูกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขออนุญาตการปลูกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
Link Live สด >>  https://www.facebook.com/dtamherb/videos/703898857254253/

จากหน่วยงาน : เปิดดู 832 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2564
x