กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง การยื่นขออนุญาตจำหน่ายกัญชาตามกฎหมายใหม่
ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต ปลูก จำหน่าย กัญชา กัญชง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง
การยื่นขออนุญาตจำหน่ายกัญชาตามกฎหมายใหม่
การรายงานการสั่งใช้และรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์
วิทยากรโดยเภสัชกรหญิงบุณณดา หิรัญเจริญ เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 691 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธันวาคม 2564
x