กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประเภทแมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญ และการป้องกันกำจัด
ประเภทแมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญ
และการป้องกันกำจัด
โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "โรงเรือน หนอนผีเสื้อกัดกินใบ แมลงปากดูดน้ำเลี้ยง ไรศัตรูพีช สภาพแปลงปลูก"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "หนอนผีเสื้อกัดกินใบ หนอ หนอนม้วนใบถั่ว ม้วนใบถั่ว หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน หนอนเจาะสมอฝ้า หนอนกระทู้ผัก หนอนบุ้ง หนอนผีเสื้อลายเสือ หนอนบุ้ง"
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "หนอนม้วนใบถั่ว Archips micaceana ลักษณะการทำลาย หนอน ตัวเต็มวัย เซนติเมตร"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หนอนกระหู้ผัก Spodoptera litura ลักษณะการทำลาย เซนติเมตร Cr. Wikimedia Wikime"
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "หนอนม้วนใบถั่ว Archips micaceana ลักษณะการทำลาย หนอน ตัวเต็มวัย เซนติเมตร"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera ลักษณะการทำลาย เซนติเมตร Wikimedia"
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "การควบคุมโดยชีวิธี แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เป็นซื้อเนนงคบ เช่น หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระหู้หอม และหนอนหัวดำมะพร้าว เป็นต้น Bacillus thuringiensis (bottom howing nternal structures) Ribosomes Plasmid ลักษณะการตายของหนอน DNA Endospore Flagella"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "หนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza sp. ตัวเต็มวัย ลักษณะการทำล ลาย ตัวเต็มวัย เก็บใบที่มีรอยทำลายทิ้ง 0.5 มิลลิเมตร"
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ไรแดงหม่อน Tetranychus truncatus ลักษณะการทำลาย 0.3 มิลbิเมตn ตัวเต็มวัย"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "สำรวจแปลงสม่ำเสมอ เลนส์สำหรับส่องแมลงและไร บนใบ ใต้ใบ"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "การควบคุมโดยชีวิธี ไรแมงมุมศัตรูพีช ไรตัวห้ำ ไรตัวห้ำ Amblyseius longispinosus"

จากหน่วยงาน : เปิดดู 7,363 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 มกราคม 2565
x