quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ปลดล็อกขั้นตอนยุ่งยาก “อนุทิน” ดันนโยบายกัญชา 6 ต้น ต้องชัดใน 3 เดือน


ปลดล็อกขั้นตอนยุ่งยาก “อนุทิน” ดันนโยบายกัญชา 6 ต้น ต้องชัดใน 3 เดือน 
         วันที่ 22 มิ.ย. 2564 ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กล่าวถึงรายละเอียดจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นควรให้ผลักดันนโยบายกัญชา 6 ต้น ให้ชัดเจนภายใน 3 เดือน เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาสำหรับการบริการแก่นักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

        ทั้งนี้ จากการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการก็พบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความล่าช้า ได้แก่ งบประมาณ กระบวนการขออนุญาต และความร่วมมือของภาครัฐกับเอกชน ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจากที่ผ่านมานำความต้องการทางการแพทย์เป็นตัวตั้ง โดยดูว่าประเทศต้องใช้ยากัญชาเท่าไร แล้วถึงย้อนกลับไปพิจารณาว่าต้องให้เกษตรกรปลูกกัญชาเท่าไร แต่จากนี้ไปต้องตั้งต้นจากบริบทของภาพรวมด้านสุขภาพทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่กฎหมายอนุญาต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร แล้วจึงย้อนกลับมาพิจารณาว่าต้องให้เกษตรกรปลูกกัญชาเท่าไร

 

นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก และให้เอกชนกับเกษตรกรมาร่วมทำหน้าที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ เพื่อให้การซื้อขายผลผลิตกัญชาระหว่างเอกชนกับเกษตรกรสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังได้รับความร่วมมือจากองค์การยาสูบแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนเชื่อมระหว่าง ต้นทางคือเกษตรกร และปลายทางคือผู้บริโภค

“ขอเน้นย้ำว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชาเช่นเดิม และจะลดข้อจำกัดในการดำเนินงานเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางในการประสานงานโครงการนี้ เพื่อให้การขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

 
แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/news/politic/2121582?fbclid=IwAR13CIK0VLTxqF2lQCU1NcKz9HQU0uylTlI6lNj5vVOm3fGe2uBHzjpWb1g 
จากหน่วยงาน : เปิดดู 154 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 มิถุนายน 2564
x