quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ปลูกแล้ว ‘กัญชาครัวเรือน 6 ต้น’ แห่งแรก จังหวัดนครพนม
ปลูกแล้ว ‘กัญชาครัวเรือน 6 ต้น’ แห่งแรก จังหวัดนครพนม
       วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 10.10 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เป็นประธานปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น แห่งแรกของจังหวัดนครพนม จำนวน 3 แปลงๆ ละ 12 ต้น รวม 36 ต้น โดยมีนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และคณะผู้บริหารของจังหวัดนครพนม ร่วมปลูก ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรเพื่อแปรรูปในชุมชนบ้านท่าควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
       ทั้งนี้ จากนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจในชุมชนของเขตสุขภาพที่ 8 ที่ส่งเสริมการปลูกกัญชา 6 ตัน ในครัวเรือน ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน 8 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ โดยใช้กล้าพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สายพันธุ์หางกระรอก จำนวนกล้าพันธุ์ 12 ต้น จำนวน 8 แปลง รวมเป็น 96 ต้น และได้รับใบอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่หน่วยงานของสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจในชุมชน โดยเฉพาะการปลูกกัญชา 6 ต้น ในครัวเรือน ที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่จะมีรายได้จากการจำหน่ายส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ คือ ใบ ราก ลำต้นกัญชา เพื่อนำไปประกอบทำอาหารปรุงจำหน่าย หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวมทั้งทำเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ดังนั้น การปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกกัญชาที่ถูกกฎหมาย เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนได้มีรายได้ต่อ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> เขตสุขภาพที่ 8

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
จากหน่วยงาน : เปิดดู 97 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธันวาคม 2564
x