กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ผลกระทบของกัญชาต่อสมองและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น
ผลกระทบของกัญชาต่อสมองและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น


จัดทำโดย
1.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2.ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
3.ชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย
4.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ขอบคุณ ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,534 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 01 กรกฎาคม 2565
x