กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
พาชม โรงเรือนกัญชาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทย์ฯ
พาชม โรงเรือนกัญชาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แหล่งศึกษาวิจัยสายพันธุ์กัญชาสายพันธุ์ไทย
https://www.youtube.com/watch?v=lHC2NViz6wI
สอบถามข้อมูลสายพันธุ์ การปลูกติดต่อสถาบันวิจัยสมุนไพร
โทร. 0 25899850-7, 0 2951 0000 ต่อ 99371

จากหน่วยงาน : เปิดดู 751 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2565
x