quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
พิธีเปิดงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
พิธีเปิดงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00 – 11.30 น.
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานครจากหน่วยงาน : เปิดดู 97 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธันวาคม 2564
x