quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายการ Cannabis to know Ep-16 ตอน แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการป้องกันกำจัด รวมถึงแนวทางการรับรองแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรฐาน GAP
ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมรับชม รายการ Cannabis to know

Ep-16 ตอน แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
รวมถึงแนวทางการรับรองแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรฐาน GAP
โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่านทาง Facebook LIVE สถาบันกัญชาทางการแพทย์
ในวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 -15.00 น.

แล้วเจอกันค่ะ เข้ารับฟังสาระน่ารู้ และร่วมสนุกในกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
 
จากหน่วยงาน : เปิดดู 201 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 23 ธันวาคม 2564
x