กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายการ Cannabis to know Ep-20 ตอน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการปลูกกัญชา ในเขตสุขภาพที่ 8
ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมรับชม รายการ Cannabis to know EP-20
รายการ Cannabis to know
Ep-20 ตอน “ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการปลูกกัญชา ในเขตสุขภาพที่ 8”
โดย เภสัชกรหญิงพันธ์วิรา เวยสาร
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทาง Facebook LIVE 
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 -15.00 น.จากหน่วยงาน : เปิดดู 527 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 05 พฤษภาคม 2565
x