กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายงานข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากการใช้กัญชา จำนวนผู้เข้ารับการรักษาก่อนและหลังประกาศปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย.65
รายงานข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากการใช้กัญชา
จำนวนผู้เข้ารับการรักษาก่อนและหลังประกาศปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย.65
ข้อมูลจากกรมการแพทย์ ณ 29 สิงหาคม 2565จากหน่วยงาน : เปิดดู 2,144 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 19 กันยายน 2565
x