quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ร่วมรับชม งานแถลงข่าว มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ร่วมรับชม งานแถลงข่าว มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/natherbexpo

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 110 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2564
x