กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วันที่ 23 กันยายน 2564 เขตสุขภาพที่ 8 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา – กัญชงทางการแพทย์
ช่วงเช้า วันที่ 23 กันยายน 2564 เขตสุขภาพที่ 8 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา – กัญชงทางการแพทย์ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข ( เขตสุขภาพที่ 8 ) สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ใน 7 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมทั้งส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) และประชุมแผนการดำเนินงานเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา – กัญชงทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และประชุมผ่านระบบ Application Zoom

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) คุณไพรัตน์ ห่านศรีสุข นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ ดร.นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นผู้ร่วมลงนามเป็นพยานจากหน่วยงาน : เปิดดู 518 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 24 กันยายน 2564
x