กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วันที่ 19-20 กันยายน พศ.2564 สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์
เศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมท่องเที่ยวในประเทศ (สทน. ) และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA)
นำคณะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวและบริการ รวมทั้งคณะสื่อมวลชน สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ ณ โครงการต้นแบบการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินฯ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสมุนไพรและเส้นทางการท่องเที่ยวกัญชา ในวันที่19-20กันยายน พศ.2564
ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแนวทางการร่วมขับเคลื่อนแบบคู่ขนาน กับนโยบาย Wellness Hub ของภาคสาธารณสุขและภาคการท่องเที่ยว ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ก่อเกิดการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจของพืชกัญชา กัญชง และสมุนไพรไทยท้องถิ่น สู่การเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวในอนาคตท่านสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติม >>https://www.facebook.com/106094868007799/posts/278347497449201/?d=n
จากหน่วยงาน : เปิดดู 523 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2564
x