quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วันที่20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 12/2564
      วันที่20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 12/2564 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ทางด้านนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในงานประชุมดังกล่าว

ข้อมูลจาก >กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
จากหน่วยงาน : เปิดดู 57 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธันวาคม 2564
x