กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 งานท่องเที่ยว OTOP Herb & Healthy ต้านภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี
     วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ร่วมงานท่องเที่ยว OTOP Herb & Healthy ต้านภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมในงานมีการเสวนา สมุนไพร กัญชง กัญชา และ กระท่อม จากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พืชกัญชา กัญชง และ กระท่อม สู่พืชเศรษฐกิจ อีกทั้งภายในงานได้มีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ที่ทำจากสมุนไพร และ วัตถุดิบจากธรรมชชาติ ที่สร้างสรรค์ผลงานมาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

จากหน่วยงาน : เปิดดู 241 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 ตุลาคม 2564
x