กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ The Bulletin of the Department of Medical Sciences ปีที่ 63 ฉบับที่ 3 (2021)
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ The Bulletin of the Department of Medical Sciences
ปีที่ 63 ฉบับที่ 3 (2021): กรกฎาคม - กันยายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 30 กันยายน 2564ท่านสามารถคลิ๊ก อ่านออนไลน์ ได้ที่นี่ https://bit.ly/OnlineBullDMsc หรือ Downloadวารสาร ได้ที่นี่ https://bit.ly/BullDmsc

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ได้ทำการขึ้น Online ผ่านเว็บไซต์  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc

จากหน่วยงาน : เปิดดู 503 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 ตุลาคม 2564
x