กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 จ.กาญจนบุรี
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
เข้าร่วมการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 จ.กาญจนบุรี

จากหน่วยงาน : เปิดดู 474 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 16 มีนาคม 2565
x