กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สถิติงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565
สถิติงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โดยใช้ชื่องาน มหกรรมกัญชาทุกทิศ เพื่อเศรษฐกิจและการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11
ได้รับความสนใจจากประชาชน อสม. และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ,
รับบริการตรวจรักษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์, ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนและร้านค้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก
ในงานทั้ง 3 วัน มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าสะสมถึง 8 แสนบาท

จากหน่วยงาน : เปิดดู 390 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 เมษายน 2565
x